CINEVA ACOLO SUS IUBEȘTE ȘI PESCARII?
? Pentru pescuitul recreativ pe teritoriul României în zonele unde acestea constituie frontieră de stat, NU mai este necesar ca solicitantul să dețină și permisul recreativ eliberat de ANPA❗

“Conform prevederilor art. 40 din OUG 105 / 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, pescuitul în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliției de Frontieră Române. La acest moment, structurile responsabile cu eliberarea avizului sunt Serviciile Teritoriale ale Poliției de Frontieră / Garda de Coastă, acestea fiind organizate și având zonă de competență la nivelul fiecărui județ de frontieră.

Prin autorități competente (menționate în cadrul art. nr. 40 din O.U.G. nr. 105 / 2001 privind frontiera de stat a României) se înțelege Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.), instituții publice de interes național, cu atribuții legale privind reglementarea activităților de pescuit şi acvacultură. Totodată, vă informăm că asociațiile de pescari în scop recreativ legal constituite sunt asimilate categoriei autoritate competentă, deoarece această calitate le este delegată de către A.N.P.A. pe o perioadă determinată de timp (10 ani), în baza contractelor de exploatare a resurselor acvatice vii în scop recreativ încheiate între părţi, și a legislației specifice din domeniu.

?Astfel, se elimină condiția de a face dovada deținerii permisului de pescuit eliberat de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură – ANPA.

Documentele necesare în scopul obținerii avizului Poliției de Frontieră pentru desfășurarea activităților de pescuit recreativ în apele de frontieră sunt:

?o cerere de eliberare (accesați site-ul politiei de frontieră afișat mai jos);
?o copie a actului de identitate a solicitantului, pentru persoanele fizice.

Termenul de acordare a avizelor este de 30 de zile și începe să curgă din ziua lucrătoare următoare zilei depunerii documentației.”

Fire întinse tuturor și urmăriți-ne în continuare!

Sursa: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-formular-de-avizare-a-activitatilor-de-pescuit-sportiv-in-zona-de-frontiera-pentru-persoane-fizice-250.html