Atribuirea dreptului de pescuit recreativ în habitatele piscicole naturale ale României, se face conform prevederilor art.1 alin.1 – 3 coroborat cu prevederile art.3 alin. 1 de către ANPA în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, pe baza unui permis nominal emis de către ANPA, fără percepere de taxe și tarife, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind pescuitul recreativ, a perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere a resurselor acvatice vii, după cum urmează:

În fluviul Dunărea cu brațele sale, Marea Neagră și habitatele piscicole naturale necontractate de către asociațiile de pescarii recreativi legal constituite și recunoscute, atribuirea dreptului de pescuit recreativ se face pe baza unui permis nominal emis și eliberat de către ANPA, în mod direct prin intermediul unui soft informatic online, ce se regăsește pe site-ul ANPA:⤵️⤵️⤵️

https://permisepescuit.anpa.ro/

Lista habitatelor piscicole naturale necontractate de către asociațiile de pescari recreativi poate fi consultată pe site-ul ANPA: www.anpa.ro secțiunea – pecuit recreativ.

?Permisul de pescuit recreativ este valabil numai însoțit de actul de identitate ce a stat la baza emiterii acestuia.
⚠️Posesorii de permis de pescuit recreativ emis în anul curent, AU OBLIGAȚIA întocmirii FIȘEI DE CAPTURĂ (parte integrantă a permisului de pescuit recreativ), după fiecare partidă de pescuit desfășurată.
⚠️Raportarea către ANPA a capturilor realizate (fișa de captură anuală completată) va fi transmisă către ANPA până la data de 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent (pentru anul 2021 termen limită de transmitere a fișei de capturi completată va fi 28.02.2022)

  • Aceasta se poate face folosind adresa de e-mail fisacaptura@anpa.ro sau la sediile teritoriale ANPA.
  • Locațiile sediilor teritoriale ANPA se regăsesc pe site-ul ANPA: http://www.anpa.ro/contact
  • Permisul de pescuit recreativ este valabil numai însoțit de actul de identitate ce a stat la baza emiterii acestuia.

În habitatele piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi legal constituite și recunoscute, atribuirea dreptului de pescuit recreativ se face pe baza unui permis nominal emis de către ANPA și eliberat de către asociațiile de pescari recreativi beneficiare, legal constituite și recunoscute, prin încheierea de contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind pescuitul recreativ, a perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere a resurselor acvatice vii și cu respectarea regulamentului de practicare a pescuitului recreativ emis de fiecare asociație de pescari recreativi în parte.

?Lista habitatelor piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi se regăsește pe site-ul ANPA :

  • Permisul de pescuit recreativ eliberat de către o asociație de pescari recreativi beneficiară de contract pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ este valabil pentru zonele atribuite, așa cum sunt stipulate în lista habitatelor piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi, precum și numai pentru zonele pentru care asociația de pescari recreativi beneficiară are încheiate acorduri scrise de reciprocitate bilateral sau multilateral agreate, acestea neavând caracter obligatoriu sau imperativ, cu respectarea regulamentului de pescuit stabilit prin acordul de reciprocitate.
    ⚠️Permisul de pescuit recreativ este valabil numai însoțit de actul de identitate ce a stat la baza emiterii acestuia, precum și de carnetul de membru vizat.
    ⚠️Posesorii de permis de pescuit recreativ emis în anul curent, au obligația întocmirii fișei de captură (parte integrantă a permisului de pescuit recreativ) după fiecare partidă de pescuit desfășurată. Raportarea capturilor realizate (fișa de captură anuală completată) va fi transmisă către asociația de pescari recreativi ce a eliberat permisul de pescuit recreativ.

Sursa: anpa.ro

GHID DE URMAT PENTRU OBȚINEREA ONLINE A PERMISULUI DE PESCUIT RECREATIV

Pasul 1
După accesarea linkului click pe “obținere permis”, imediat vi se deschide altă fereastră;

Pasul 2
Click pe “următor”;

Pasul 3
Introduceți datele de identificare;

Pasul 4
Introduceți numele și prenumele;

Pasul 5
În funcție de ce fel de permis aveți nevoie, click pe una din cele două variante.

ATENȚIE❗
Ca și anul trecut datorită solicitărilor foarte numeroase datorate de graba pescarilor care le-a fost teamă că se vor termina permisele online, site-ul ANPA a fost blocat sau/și a funcționat în prima și a doua lună foarte greu!
De aceea vă sfătuim să nu dați buzna cum face românul încă de pe vremea lui nea Nicu și să procedați cu calm, sunt permise suficiente!

?Cei ce au obținut permisul online în 2021 AU OBLIGAȚIA de a prezenta fișa de captură celor de la ANPA, prin adresa de email de mai jos: fisacaptura@anpa.ro , precum și/sau la sediile teritoriale ANPA

http://www.anpa.ro/contact

Fire întinse tuturor și urmăriți ne în continuare!