Dimensiunile minime ale speciilor de pești care pot fi pescuite pentru reținere, în apele de suprafață ale României, inclusiv în Marea Neagră, conform ANPA – 2019 prin OUG 23/2008 cu completările și modificările ulterioare sunt:

Avat (Aspius aspius) – 30cm

Aterina (Atherina mochon) – 7cm

Babușca (Rutilus rutilus) – 15cm

Batca (Blicca bjioerkna) – 15cm

Biban (Perca fluviatilis) – 12cm

Crap (Cyprinus carpio) – 35cm

Caras (Carassius auratus) – 15cm

Caracuda (Carassius carassius) – 17cm

Cosac (Abramis sp.) – 25cm

Clean (Leuciscus cephalus) – 25cm

Coregon (Coregonus sp.) – 22cm

Calcan (Scophthalmus maeoticus) – 45cm

Cambula (Pleuronectes) – 20cm

Chefal (Mugil sp.) – 25cm

Fusar (Aspro streber) – 12cm

Gingirica (Clupeonela cultriventris) – 7cm

Hamsie (Engraulis encrasicholus ) – 7cm

Lin (Tinca tinca) – 25cm

Lipan (Thymallus thymallus) – 25cm

Morunas (Vimba vimba) – 25cm

Mreana (Barbus barbus) – 27cm

Oblete (Alburnus alburnus) – 12cm

Plătica (Abramis brama) – 25cm

Păstrăv (Salmo sp.) – 20cm

Rechin (Squalus acanthias) – 120cm

Roșioara (Scardinus erythrophtalmus) – 15cm

Rizeafca (Alosa caspio) – 15cm

Sabița (Pelecus cultratus) – 20cm

Scobar (Chondostroma nasos) – 20cm

Somn (Silurus glanis) – 50cm

Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) – 22cm

Scrumbie albastră (Alosa maeotica) – 23cm

Stavrid (Trachurus mediteraneus) – 12cm

Șalău (Stizostedion sp.) – 40cm

Știuca (Esox lucius) – 40cm

Șprot (Spratus spratus) – 7cm

Văduvița (Leuciscus idus) – 30cm

Cosaș (Ctenopharingodon idella ) – 40cm

Novac (Hypophthalmichthys nobilis) – 40cm

Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) – 40cm

  • Mărimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale! Nu cum confundă mulți pescari vârful cozii!
  • Speciile de pești care nu sunt prezentate mai sus sunt libere la pescuit la orice dimensiune!
  • Fire întinse tuturor și urmăriți-ne în continuare! Dacă v-au plăcut materiale noastre, nu uitați să distribuiți și celorlalți ?